Kontakti

Kontakt za oglašavanje na portalu:

Dijana Delač
0038591 222 0572
dijana.delac@gmail.com

Kontakt za pronalazak posla u Njemačkoj ili Austriji:

Tomo Delač
0038598 675 688
0049 1573 282 70 82
delac.tomo@gmail.com

Back to top button